Exkluzivní
zdravotní péče
o Vaši rodinu

Přesně v čase a rozsahu, který potřebujete.
Bez kompromisů.

Navazujeme na tradici rodinných lékařů, jejichž největší výhodou byl dokonalý
přehled o zdravotním stavu každého člena rodiny a díky tomu lepší a rychlejší diagnostika a léčba.

V čem je
Galen Clinic výjimečná?

Jak se o Vaši rodinu v Galen Clinic postaráme?

Jak se o Vaši rodinu
v Galen Clinic postaráme?

Jak se o Vaši rodinu v Galen Clinic postaráme?

Služby

Veškeré služby Galen Clinic individuálně přizpůsobujeme

Vašim potřebám.

Služby

Veškeré služby Galen Clinic individuálně přizpůsobujeme

Vašim potřebám.

Dermatologie

Kůže je největší orgán lidského těla a často je také zrcadlem našeho zdravotního stavu. Dermatologie – tedy kožní lékařství – se specializuje na diagnózu a léčbu chorob kůže, 
ať už jde o chronické, nebo akutní komplikace. Péče zahrnuje také prevenci, včasnou diagnostiku 
a léčbu případných nádorových onemocnění.

Přehled našich specializací

V případě potřeby vysoce specializovaných vyšetření máme 
k dispozici kapacity partnerských zdravotnických zařízení, 
jejichž výkony pro Vás kompletně zajistíme.

Přehled našich specializací

Staráme se o zdravý start do života vašich nejmenších. Vytváříme takové prostředí, abychom od prvních vyšetření u dětí budovali důvěru a rozptylovali jejich obavy z lékařské péče. Sledujeme pečlivě jejich vývoj při preventivních prohlídkách, očkujeme a poskytujeme poradenství rodičům. Diagnostikujeme a léčíme akutní i chronická onemocnění a poskytujeme navazující specializovanou péči.

Interní lékařství se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a neoperativní léčbu vnitřních orgánů. Na naší klinice internista úzce spolupracuje s praktickým lékařem. Při určování vhodné péče vycházíme z robustního diagnostického zázemí naší kliniky, kdy jsou návazná vyšetření dostupná pacientům v čase, kdy je potřebují, a ne až na ně přijde řada. Onemocnění cukrovkou v případě predispozice genetické či somatotypem se snažíme předcházet prevencí a screeningem. Pokud však již cukrovkou trpíte, postaráme se o minimalizaci jejího dopadu na kvalitu vašeho života.

Naši rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti pomáhají vracet se po prodělaných úrazech, nemocech a jiných zdravotních komplikacích k aktivnímu životu a opět se radovat z pohybu. Rehabilitace je vedle léčby nedílnou součástí uzdravení člověka a těší nás, že nejen díky našemu zázemí a modernímu vybavení, ale i úzké spolupráci s prof. Pavlem Kolářem, můžeme pacienty provázet i při poskytování této terapie.

Vedle porodnictví je chirurgie nejstarším lékařským oborem, jehož základy stanovil samotný Hippokrates. Zabýváme se diagnostikou a operační léčbou chorob, poranění a vrozených či získaných vad. Veškeré operace provádíme na základě předchozích podrobných vyšetření a se snahou o minimalizaci zásahů do lidského těla. Naši chirurgové jsou předními specialisty s mnohaletou praxí a patří mezi špičku v oblasti laparoskopické chirurgie.

Každá žena by měla minimálně jedenkrát do roka absolvovat preventivní vyšetření v gynekologické ordinaci zaměřené na časnou diagnostiku karcinomu děložního čípku. Pomocí špičkového vybavení citlivě vyšetřujeme ženské pohlavní ústrojí, jeho zdravé fungování, a stanovujeme účinnou léčbu při akutních i chronických komplikacích. Poskytujeme poradenství při výběru vhodného typu antikoncepce vzhledem k individuálním potřebám pacientek.

Rčení „ve zdravém těle zdravý duch“ platí i obráceně. Duševní a psychické zdraví je nedílnou součástí celkového zdraví člověka, neboť v rámci principu celostní medicíny stojí psychické problémy za většinou somatických onemocnění. Citlivě vyšetřujeme a stanovujeme diagnózy případných poruch a poskytujeme účinnou terapii i prevenci duševních onemocnění. Naši specialisté a terapeuti pomáhají najít životní rovnováhu, schopnost radovat se ze života a zvládat emoční výkyvy. Jako jedno z mála zdravotnických zařízení poskytujeme služby rodinného psychologa.

Kašel, „ucpaný nos“, podrážděná kůže, zažívací obtíže… To mohou být některé z projevů alergií a intolerancí našeho imunitního systému. Alergií přibývá, trápí každého čtvrtého člověka. Provádíme důkladná vyšetření, abychom odhalili alergeny, které tyto reakce vyvolávají, a stanovujeme vhodnou terapii pro zmírnění či eliminaci projevů alergií. Léčíme rovněž další poruchy imunitního systému, jako jsou snížená imunita, autoimunitní onemocnění nebo například chronické infekce.

Mnoho lidí si v dnešních, stresem naplněných časech, s maximální preferencí materiálních hodnot začíná uvědomovat, že ta správná cesta k dosažení optimální fyzické i duševní pohody tkví v pochopení člověka jako celku. Celostní medicína nezná specializace podle diagnóz anebo orgánů, ale léčí celého člověka. Hledá to, co není v jeho těle v pořádku a zvažuje všechny potenciální příčiny.

Stejně jako musí každý dům stát na pevných základech, potřebuje každý pacient kvalitní péči svého praktického lékaře. Je to základní kámen pro udržení zdravého života a prevence nemocí. Naši praktičtí lékaři znají dlouhodobě zdravotní stav váš a vaší rodiny, pečlivě se starají o komplexní diagnostiku a terapii dle aktuální potřeby. Úzce spolupracují s ostatními specialisty a rozšířenou prevencí upevňují vaše zdraví.

Onemocnění srdce a cév je nejrozšířenější civilizační chorobou. Naši kardiologičtí specialisté se starají o to, aby nezanedbali ani sebemenší podezření na známky ischemické choroby. Důslednou prevencí zajišťují, abyste mohli žít naplno. Poskytujeme špičková a minimálně invazivní vyšetření srdce i cév a stanovujeme vhodnou prevenci i terapii onemocnění.

Nervový systém je jako komunikační síť tvořena miliardami buněk, které zajišťují správnou spolupráci našich orgánů a celého těla. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu. Pacientům poskytujeme péči například při léčbě epilepsie, bolestí hlavy, poruch spánku, roztroušené sklerózy a jiných chronických onemocnění. Zajišťujeme vyšetření pomocí EEG.

Kosti, svaly, klouby a šlachy. Opora našeho těla, která umožňuje pohyb. Poskytujeme prevenci, diagnostiku, léčbu vrozených či získaných onemocnění, deformací a funkčních problémů pohybového aparátu a páteře. Naši ortopedi nabízí plné spektrum endoprotéz nosných kloubů bez čekacích dob. Jako jedni z mála poskytujeme i záchovné operace kyčle, tj. operační řešení artrózy kyčle bez nutnosti náhrady kloubu. Léčba jde u nás ruku v ruce se stanovením a poskytnutím vhodné rehabilitace, díky níž se pacienti rychleji vracejí do běžného života.

Urologie se zabývá diagnostikou, prevencí i léčbou onemocnění ledvin, močového ústrojí u mužů i žen a mužského pohlavního ústrojí (zejména prostaty a varlat). Zakládáme si na citlivém přístupu. Kromě standardních i specializovaných vyšetření provádíme také chirurgické zákroky, a to laparoskopickou metodou, v případě indikace jsme schopni zajistit i robotickou operaci, jako nejmodernější metodu. Při léčbě úzce spolupracujeme s jinými specializacemi.

Až třetinu populace postihují zrakové vady. Léčíme je na základě komplexních vyšetření a nejmodernějších postupů. Časnou indikací dokážeme zlepšit zrak, zbavit vás brýlí a kontaktních čoček, ulevujeme od šedého či zeleného zákalu oka. Trápí-li vás komplikace v ušní, nosní či krční oblasti, vyšetří vás a vhodnou léčbu stanoví naši specialisté ORL. Vyšetřujeme rovněž sluch a zajišťujeme účinnou kompenzaci sluchových obtíží.

Kůže je největší orgán lidského těla a často je také zrcadlem našeho zdravotního stavu. Dermatologie se specializuje na diagnózu a léčbu chorob kůže, ať už jde o chronické nebo akutní komplikace. Péče zahrnuje také prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu případných nádorových onemocnění.

Kůže je největší orgán lidského těla a často je také zrcadlem našeho zdravotního stavu. Dermatologie se specializuje na diagnózu a léčbu chorob kůže, ať už jde o chronické nebo akutní komplikace. Péče zahrnuje také prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu případných nádorových onemocnění.

Cena za služby

Na naší klinice přesně přizpůsobíme péči potřebám Vaší rodiny a na míru pro Vás vytvoříme i cenovou kalkulaci. Cena na osobu se pohybuje v rozmezí 70 – 80tis. Kč a je bez limitů a omezení různými členskými balíčky.

O nás

Naše rodinná klinika je v České republice unikátním zařízením.

Vybrali jsme pro Vás příjemné prostory prvorepublikové vily 
na Vinohradech, kde disponujeme špičkovým vybavením. U nás chápeme, že Vaše rodina je to nejcennější, a proto si zaslouží péči 
na té nejvyšší úrovni.
„Zdraví je nejdůležitější hodnota, vše ostatní bez něj ztrácí smysl. Zajistěte pro sebe a svou rodinu nejlepší možnou zdravotní péči 
a radujte se společně ze všeho, co zdravý a aktivní život přináší.“

MUDr. Luboš Kmeť
zakladatel kliniky

Naši specialisté

MUDr. Gabriela Kubátová

Pediatr

"Zrození dítěte považuji za největší zázrak. Mým posláním bylo a je jim pomáhat, ochraňovat je ve zdraví, v nemoci, v nesnázích. A jejich rodičům být důvěryhodným rádcem v péči o ně."

MUDr. Gabriela Kubátová

Pediatr

MUDr. Hana Rázgová

Pediatr

MUDr. Hana Rázgová

Pediatr

MUDr. Janka Tóthová

praktický lékař

„V harmonii těla a duše nacházejme pravou sílu. Léčím tělo i duši hledáním nových cest."

MUDr. Janka Tóthová

praktický lékař

MUDr. Eva Kandrnalová

praktický lékař

"Smět pečovat o lidské zdraví je pro mne výsadou. Snažím se svou práci dělat s pokorou, láskou a porozuměním, být pro své klienty parťákem, nikoli hodnotícím kritikem."

MUDr. Eva Kandrnalová

praktický lékař

MUDr. Barbora Hirnerová

praktický lékař

MUDr. Barbora Hirnerová

praktický lékař

PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.

rodinná psychoterapeutka

"Můžu být vaším průvodcem na cestě objevování a překonávání – společně k životu plnému porozumění a růstu."

PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.

rodinná psychoterapeutka

Mgr. Kateřina Kmeťová

fyzioterapeut

Mgr. Kateřina Kmeťová

fyzioterapeut

MUDr. Adam Jindra

rehabilitační lékař

„Naše síla nespočívá v individualitách, ale společném úsilí týmu odborníků.“

MUDr. Adam Jindra

rehabilitační lékař

MUDr. Petr Lepší

kardiolog, internista

MUDr. Petr Lepší

kardiolog, internista

Naši specialisté

MUDr. Gabriela Kubátová

pediatr

MUDr. Hana Rázgová

pediatr

MUDr. Janka Tóthová

praktický lékař

MUDr. Eva Kandrnalová

praktický lékař

MUDr. Barbora Hirnerová

praktický lékař

PhDr. Lenka Vavrinčíková

psycholog

INFORMACE PRO PACIENTY

Po uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami zahájíme registraci nových klientů pro odbornost

001 Všeobecný praktický lékař 

002 Všeobecný praktický lékař pro děti a dorost

Přednostně pro osoby s trvalým bydlištěm Praha 2 a Praha 10. A to bez jakéhokoli nároku na registrační poplatek či jiné formy přímých úhrad.

Mám zájem o prémiovou péči

Jednoduše odešlete kontaktní údaje a my se Vám ozveme s nabídkou našich služeb.
  Souhlasím, aby správce, společnost GALEN CLINIC s.r.o., užívala poskytnuté osobní údaje pro oslovení mé osoby s obchodními sděleními týkajícími se služeb poskytovaných správcem. Další podrobnosti o zpracování naleznu zde.

  Nová pediatrická ordinace otevřena. Registrujeme dětské pacienty s trvalým pobytem na Praze 2 a Praze 10.

  Možná registrace dětí od novorozeneckého věku až do 19 let. Komplexní pediatrická péče včetně očkování a konzultace. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Žádné vstupní poplatky, pediatrická ambulance funguje nezávisle na členství v Galen Clinic.
  Podmínkou je účast na veřejném zdravotním pojištění.

  V případě zájmu pište na mail pediatrie@galenclinic.cz
  anebo volejte na telefon +420 799 562 509.