Jak se o Vaši rodinu
v Galen Clinic postaráme?

Jak se o Vaši rodinu v Galen Clinic postaráme?

Přehled našich specializací

V případě potřeby vysoce specializovaných vyšetření máme k dispozici kapacity partnerských zdravotnických zařízení.

Staráme se o zdravý start do života vašich nejmenších. Vytváříme takové prostředí, abychom od prvních vyšetření u dětí budovali důvěru a rozptylovali jejich obavy z lékařské péče. Sledujeme pečlivě jejich vývoj při preventivních prohlídkách, očkujeme a poskytujeme poradenství rodičům. Diagnostikujeme a léčíme akutní i chronická onemocnění a poskytujeme navazující specializovanou péči.

MUDr. Gabriela Kubátová , MUDr. Hana Rázgová

Interní lékařství se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a neoperativní léčbu vnitřních orgánů. Na naší klinice internista úzce spolupracuje s praktickým lékařem. Při určování vhodné péče vycházíme z robustního diagnostického zázemí naší kliniky, kdy jsou návazná vyšetření dostupná pacientům v čase, kdy je potřebují, a ne až na ně přijde řada. Onemocnění cukrovkou v případě predispozice genetické či somatotypem se snažíme předcházet prevencí a screeningem. Pokud však již cukrovkou trpíte, postaráme se o minimalizaci jejího dopadu na kvalitu vašeho života.

Naši rehabilitační lékaři a fyzioterapeuti pomáhají vracet se po prodělaných úrazech, nemocech a jiných zdravotních komplikacích k aktivnímu životu a opět se radovat z pohybu. Rehabilitace je vedle léčby nedílnou součástí uzdravení člověka a těší nás, že nejen díky našemu zázemí a modernímu vybavení, ale i úzké spolupráci s prof. Pavlem Kolářem, můžeme pacienty provázet i při poskytování této terapie.

MUDr. Adam Jindra, Mgr. Kateřina Kmeťová

Vedle porodnictví je chirurgie nejstarším lékařským oborem, jehož základy stanovil samotný Hippokrates. Zabýváme se diagnostikou a operační léčbou chorob, poranění a vrozených či získaných vad. Veškeré operace provádíme na základě předchozích podrobných vyšetření a se snahou o minimalizaci zásahů do lidského těla. Naši chirurgové jsou předními specialisty s mnohaletou praxí a patří mezi špičku v oblasti laparoskopické chirurgie.

Každá žena by měla minimálně jedenkrát do roka absolvovat preventivní vyšetření v gynekologické ordinaci zaměřené na časnou diagnostiku karcinomu děložního čípku. Pomocí špičkového vybavení citlivě vyšetřujeme ženské pohlavní ústrojí, jeho zdravé fungování, a stanovujeme účinnou léčbu při akutních i chronických komplikacích. Poskytujeme poradenství při výběru vhodného typu antikoncepce vzhledem k individuálním potřebám pacientek.

Rčení „ve zdravém těle zdravý duch“ platí i obráceně. Duševní a psychické zdraví je nedílnou součástí celkového zdraví člověka, neboť v rámci principu celostní medicíny stojí psychické problémy za většinou somatických onemocnění. Citlivě vyšetřujeme a stanovujeme diagnózy případných poruch a poskytujeme účinnou terapii i prevenci duševních onemocnění. Naši specialisté a terapeuti pomáhají najít životní rovnováhu, schopnost radovat se ze života a zvládat emoční výkyvy. Jako jedno z mála zdravotnických zařízení poskytujeme služby rodinného psychologa.

Kašel, „ucpaný nos“, podrážděná kůže, zažívací obtíže… To mohou být některé z projevů alergií a intolerancí našeho imunitního systému. Alergií přibývá, trápí každého čtvrtého člověka. Provádíme důkladná vyšetření, abychom odhalili alergeny, které tyto reakce vyvolávají, a stanovujeme vhodnou terapii pro zmírnění či eliminaci projevů alergií. Léčíme rovněž další poruchy imunitního systému, jako jsou snížená imunita, autoimunitní onemocnění nebo například chronické infekce.

Mnoho lidí si v dnešních, stresem naplněných časech, s maximální preferencí materiálních hodnot začíná uvědomovat, že ta správná cesta k dosažení optimální fyzické i duševní pohody tkví v pochopení člověka jako celku. Celostní medicína nezná specializace podle diagnóz anebo orgánů, ale léčí celého člověka. Hledá to, co není v jeho těle v pořádku a zvažuje všechny potenciální příčiny.

Stejně jako musí každý dům stát na pevných základech, potřebuje každý pacient kvalitní péči svého praktického lékaře. Je to základní kámen pro udržení zdravého života a prevence nemocí. Naši praktičtí lékaři znají dlouhodobě zdravotní stav váš a vaší rodiny, pečlivě se starají o komplexní diagnostiku a terapii dle aktuální potřeby. Úzce spolupracují s ostatními specialisty a rozšířenou prevencí upevňují vaše zdraví.

MUDr. Eva Kandrnalová, MUDr. Janka Tóthová,
MUDr. Barbora Hirnerová

Onemocnění srdce a cév je nejrozšířenější civilizační chorobou. Naši kardiologičtí specialisté se starají o to, aby nezanedbali ani sebemenší podezření na známky ischemické choroby. Důslednou prevencí zajišťují, abyste mohli žít naplno. Poskytujeme špičková a minimálně invazivní vyšetření srdce i cév a stanovujeme vhodnou prevenci i terapii onemocnění.

MUDr. Petr Lepší

Nervový systém je jako komunikační síť tvořena miliardami buněk, které zajišťují správnou spolupráci našich orgánů a celého těla. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu. Pacientům poskytujeme péči například při léčbě epilepsie, bolestí hlavy, poruch spánku, roztroušené sklerózy a jiných chronických onemocnění. Zajišťujeme vyšetření pomocí EEG.

Kosti, svaly, klouby a šlachy. Opora našeho těla, která umožňuje pohyb. Poskytujeme prevenci, diagnostiku, léčbu vrozených či získaných onemocnění, deformací a funkčních problémů pohybového aparátu a páteře. Naši ortopedi nabízí plné spektrum endoprotéz nosných kloubů bez čekacích dob. Jako jedni z mála poskytujeme i záchovné operace kyčle, tj. operační řešení artrózy kyčle bez nutnosti náhrady kloubu. Léčba jde u nás ruku v ruce se stanovením a poskytnutím vhodné rehabilitace, díky níž se pacienti rychleji vracejí do běžného života.

Urologie se zabývá diagnostikou, prevencí i léčbou onemocnění ledvin, močového ústrojí u mužů i žen a mužského pohlavního ústrojí (zejména prostaty a varlat). Zakládáme si na citlivém přístupu. Kromě standardních i specializovaných vyšetření provádíme také chirurgické zákroky, a to laparoskopickou metodou, v případě indikace jsme schopni zajistit i robotickou operaci, jako nejmodernější metodu. Při léčbě úzce spolupracujeme s jinými specializacemi.

Až třetinu populace postihují zrakové vady. Léčíme je na základě komplexních vyšetření a nejmodernějších postupů. Časnou indikací dokážeme zlepšit zrak, zbavit vás brýlí a kontaktních čoček, ulevujeme od šedého či zeleného zákalu oka. Trápí-li vás komplikace v ušní, nosní či krční oblasti, vyšetří vás a vhodnou léčbu stanoví naši specialisté ORL. Vyšetřujeme rovněž sluch a zajišťujeme účinnou kompenzaci sluchových obtíží.

Kůže je největší orgán lidského těla a často je také zrcadlem našeho zdravotního stavu. Dermatologie se specializuje na diagnózu a léčbu chorob kůže, ať už jde o chronické nebo akutní komplikace. Péče zahrnuje také prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu případných nádorových onemocnění.

Rodinná terapie zaměřená na digitální zdraví dětí a dospívajících je strukturovaný program, který poskytuje rodinám nástroje a dovednosti potřebné k zvládání digitálního věku. Program pomáhá rodinám porozumět a řešit problémy související s nadužíváním digitálních technologií jejich dětmi a dospívajícími, podporuje zdravou a vyváženou interakci s digitálními médii a minimalizuje negativní dopady a eventuální vznik závislosti. Tato terapie může být užitečná pro všechny, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s digitálním zdravím a virtuální realitou, jako jsou závislost na internetu, sociálních sítích nebo počítačových hrách.

PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.

Nová pediatrická ordinace otevřena. Registrujeme dětské pacienty s trvalým pobytem na Praze 2 a Praze 10.

Možná registrace dětí od novorozeneckého věku až do 19 let. Komplexní pediatrická péče včetně očkování a konzultace. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Žádné vstupní poplatky, pediatrická ambulance funguje nezávisle na členství v Galen Clinic.
Podmínkou je účast na veřejném zdravotním pojištění.

V případě zájmu pište na mail pediatrie@galenclinic.cz
anebo volejte na telefon +420 799 562 509.